top of page

Player code of conduct

Cod ymddygiad y chwaraewr

  • Show respect and fair play to your opponents.

  • Play within the rules of the game.

  • ·Encourage, support and co-operate with your team-mates.

  • Respect the officials and accept all decisions without question.

  • Dangoswch barch a chwarae teg i'ch gwrthwynebwyr.

  • Chwarae o fewn rheolau'r gêm.

  • Anogwch, cefnogwch a chydweithredwch â'ch cyd-aelodau.

  • Parchu'r swyddogion a derbyn pob penderfyniad yn ddi-gwestiwn.

Soccer
bottom of page