top of page

Welcome to Inter Penarth AFC! 
Croeso i Inter Penarth AFC!

Our Mission
Ein Cenhadaeth

Inter Penarth AFC is a parent-run club, which aims to provide the children and young people of Penarth with an opportunity to develop their footballing and athletic skills.

Mae Inter Penarth AFC yn glwb sy’n cael ei redeg gan rieni, a’i nod yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Penarth ddatblygu eu sgiliau pêl-droed ac athletau.

Inter Penarth training hard!

Our Principles and Values

Ein hegwyddorion a gwerthoedd

  • Inclusivity – Cynwysoldeb

  • Enjoyment – Mwynhad

  • Team Spirit – Ysbryd Tîm

  • Fairness – Tegwch

  • A recognition of the need to harness competitive instincts in a healthy way – Cydnabyddiaeth o'r angen i harneisio greddfau cystadleuol mewn ffordd iach

bottom of page